A A A kontrast

DarQ    piątek, 21, sierpień 2015 10:23
Aktualności ...

Usługi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu realizowane są przez następujące formy działania:

> Interwencja Kryzysowa;
> Konsultacje, poradnictwo;
> Poradnictwo Specjalistyczne:
>> 
psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne (konsultant ds. uzależnień) i prawne
>> Mediacja rodzinna;
>> Praca socjalna w formie wsparcia, informacji, porady;
>> Prowadzenie Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie (poradnictwo indywidualne i grupowe).

Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tworzą;

> Specjaliści ds. rozwiązywania problemów w rodzinie;
> Pracownik socjalny
> Interwenci
> Psycholodzy
> Terapeuci 
> Pedagog
> Prawnik
> Opiekunowie hostelu

W celu skorzystania z pomocy w Ośrodku możesz zgłosić się do nas osobiście lub skontaktować się z nami telefonicznie. Udzielimy Ci niezbędnych informacji i wskazówek.