A A A kontrast

DarQ    piątek, 21, sierpień 2015 10:27
Przydatne strony www ...

Przydatne strony www:

- www.powiat.oswiecim.pl - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

- www.um.oswiecim.pl - Urząd Miasta Oświęcim

- www.mops.oswiecim.biz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

- www.oswiecim.policja.gov.pl - Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

- www.niebieskalinia.pl - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

www.parpa.pl - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.rodzina.gov.pl - Departament ds. Kobiet Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.oska.org.pl - Ośrodek Informacji ŒŚrodowisk Kobiecych

www.dzieckoswiadek.pl - Koalicja na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci

- www.fdn.pl - Fundacja Dzieci Niczyje

www.dzieckokrzywdzone.pl - Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci

www.helpline.org.pl - Portal o pomocy młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych

- www.psychologia.edu.pl - Centrum Informacji Naukowej Instytutu Psychologii Zdrowia

- www.strada.org.pl - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu